محصول ثبت اختراع Wood Wool Machinery

June 16, 2016
آخرین اخبار شرکت محصول ثبت اختراع Wood Wool Machinery

دستگاه پشم چوب

ماشین پشم چوب، آسیاب پشم چوب یا ماشین ابریشم چوب نیز نامیده می شود.

excelsior به طور گسترده ای برای بستر حیوانات، بسته بندی صنایع دستی، تخته عایق صدا، تولید تخته فیبر استفاده می شود.

آخرین اخبار شرکت محصول ثبت اختراع Wood Wool Machinery  0آخرین اخبار شرکت محصول ثبت اختراع Wood Wool Machinery  1