خط تولید

  • Weifang Jiuyi Information technology co., LTD خط تولید سازنده
  • Weifang Jiuyi Information technology co., LTD خط تولید سازنده
  • Weifang Jiuyi Information technology co., LTD خط تولید سازنده
  • Weifang Jiuyi Information technology co., LTD خط تولید سازنده
  • Weifang Jiuyi Information technology co., LTD خط تولید سازنده

کارخانه چوب بری باند افقی

Weifang Jiuyi Information technology co., LTD خط تولید کارخانه 0

کارخانه اره کشی بزرگ

Weifang Jiuyi Information technology co., LTD خط تولید کارخانه 1

لاگین برش خط کارخانه چوب بری

Weifang Jiuyi Information technology co., LTD خط تولید کارخانه 2

 

 

 

 

OEM / ODM

Weifang Jiuyi Information technology co., LTD خط تولید کارخانه 0

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

وجود دارد/هستند4-5 نفرمهندس (های) تحقیق و توسعه در شرکت.

 

پیام بگذارید