کلید واژه ها [ swing blade sawmill ] همخوانی داشتن 41 محصولات.
VIDEO خرید آسیاب اره ای تیغه چرخشی قابل حمل 2000 میلی متری DS2000 آنلاین سازنده

آسیاب اره ای تیغه چرخشی قابل حمل 2000 میلی متری DS2000

نام: دستگاه اره چوب برش دستگاه اره چوبی چرخدار قابل حمل
کاربرد: اره کردن الوارهای گرد به الوار مربع
Max. حداکثر sawing width عرض اره: 2000 میلی متر
VIDEO خرید DS2000 کارخانه اره کشی دوبل دایره ای 2000 میلیمتری تیغه چرخان الکتریکی آنلاین سازنده

DS2000 کارخانه اره کشی دوبل دایره ای 2000 میلیمتری تیغه چرخان الکتریکی

نام: کارخانه چوب بری تیغه چرخشی دایره ای زاویه ای
وضعیت: جدید
استفاده کنید: برش چوب به الوار مربع
VIDEO خرید کارخانه اره کشی 2 تیغه چرخشی 2000 میلی متری با تیغه اره مدور کاربید تنگستن آنلاین سازنده

کارخانه اره کشی 2 تیغه چرخشی 2000 میلی متری با تیغه اره مدور کاربید تنگستن

نام: کارخانه چوب بری تیغه تاب
تایپ کنید: کارخانه چوب بری دایره ای دوتایی
Max. حداکثر sawing width x height عرض اره x ارتفاع: 300 در 210 میلی متر
VIDEO خرید DS2000 کارخانه اره کشی دایره ای برقی تیغه چرخشی 22 کیلووات قدرت موتور بزرگ آنلاین سازنده

DS2000 کارخانه اره کشی دایره ای برقی تیغه چرخشی 22 کیلووات قدرت موتور بزرگ

نام: دستگاه اره گرد
کاربرد: اره کردن الوارهای گرد به الوار مربع
Max. حداکثر sawing width عرض اره: 2000 میلی متر
VIDEO خرید DS1300 Swing Blade Sawmill 1300mm دستگاه اره گرد چوبی قابل حمل آنلاین سازنده

DS1300 Swing Blade Sawmill 1300mm دستگاه اره گرد چوبی قابل حمل

نام: آسیاب چوبی تیغه چرخشی قابل حمل
کاربرد: اره چوب به الوار مربعی
Max. حداکثر sawing width x height عرض اره x ارتفاع: 300 در 210 میلی متر
VIDEO خرید دو تیغه چرخاننده تیغه اره آسیاب برای 6 متر مواد کف آنلاین سازنده

دو تیغه چرخاننده تیغه اره آسیاب برای 6 متر مواد کف

نام: دستگاه برش چوب اره گرد آسیاب اره قابل حمل
استفاده: اره کردن الوارهای گرد به الوار مربع
Max. حداکثر sawing log diameter قطر چوب اره: 2000 میلی متر
VIDEO خرید تیغه چرخشی خودکار دایره اره ای 2000 میلی متری لبه تخته برای کارخانه اره کشی آنلاین سازنده

تیغه چرخشی خودکار دایره اره ای 2000 میلی متری لبه تخته برای کارخانه اره کشی

Name: Circular swing blade sawmill wood saw machine
Application: sawing round logs into square timber
Max. sawing width: 2000mm
VIDEO خرید تیغه چرخشی دستگاه اره چوب برش 2000 میلی متری قابل حمل آنلاین سازنده

تیغه چرخشی دستگاه اره چوب برش 2000 میلی متری قابل حمل

نام: دستگاه اره گرد دستگاه برش چوب
کاربرد: اره کردن الوارهای گرد به الوار مربع
Sawing log max. حداکثر لاگ اره diameter قطر: 1300 میلی متر یا 2000 میلی متر
VIDEO خرید دستگاه برش چوب تیغه چرخشی DS2000 آنلاین سازنده

دستگاه برش چوب تیغه چرخشی DS2000

نام: کارخانه چوب بری تیغه چرخان قابل حمل برای برش چوب
وضعیت: جدید
تایپ کنید: اره گرد
خرید اره نواری MJ1000 کارخانه چوب بری افقی aseradero portatil، کارخانه چوب بری تیغه تاب دار قابل حمل آنلاین سازنده

اره نواری MJ1000 کارخانه چوب بری افقی aseradero portatil، کارخانه چوب بری تیغه تاب دار قابل حمل

وضعیت: جدید
تایپ کنید: کارخانه اره کشی قابل حمل
ضمانتنامه: 12 ماه
1 2 3 4 5